VLASTNOSTI A FUNKCE
Slider

Hotelogen.cz je robustní hotelový manažerský a rezervační systém, který nabízí funkčnosti dle Vašich potřeb.
Komplexní nástroj pro řízení hotelu a to ať jste kdekoliv jelikož je vyvíjen v moderních webových technologiích, SQL databázi. 

 Office.hotelogen.es login vstupní stránka

Obecné vlastnosti

Hotelogen.cz je lokalizován do českého, polského, anglického a španělského jazyka. Připravujeme verzi ruskojazyčnou a německou.

Software se spouští pouze zadáním www stránky na jakémkoliv počítači (stačí zadat Office.Hotelogen.cz a přihlásit se). Není omezen počet uživatelů a licence je nastavena dle velikosti ubytovacího zařízení.

Uživatelům se nastavují různá práva podle jejich pracovních zařazení, systém zaznamenává veškerou činnost. 

Neustále sledujeme legislativu a aktualizujeme systém dle mísntích legislativ. Například na českém trhu aplikace má přidává do karty hosta nové požadavky evidence hostů pro cizineckou policii. Systém automaticky zasílá reporty ve formátu dle požadavků cizinecké policie a hlídá za termíny a správně vyplněné údaje.

 

O svých otevřených kartách máte přehled na spodní liště. kde můžete přepínat mezi kartami a přitom Vám zůstane rozpracovaná práce.
Například můžete mít rozpracované přihlašování hosta a přitom se podívat na mapu hotelu pokud Vám zrovna někdo zavolá potřebujete vědět obsazenost.

vícenásobné otevření tabů ve spodní liště - práce na více úkolech současně

Recepce

Pně funkční recepce včetně drobného prodeje. Hlídá ceny za ubytování pro hosty, dle jejich nastavené ceny pověřeným uživatelem nebo dle jejich cenové kategorie. Různá práva pro recepční, možnost editovat hosty, poznámky na kartě hosta a mnoho dalšího.

Na kartě hosta je kompletní přehled o obytu, jeho údajů, vystavených daňových dokladů a jejich úhrad. Kontrola při provádění check-out a mnoho dalších automatizovaných funkcí, které dohlíží nad bezproblémovým chodem recepce.

Přehledná orientace z mapy hotelu a přehled obsazenosti s výhledem do budoucna delší než 1 rok s možností checkinu přímo z mapy nebo přehledu.

Vše intuitivní bez nutnosti zaučování.

Plná kontrola nad cenami.

reception quality hotel friends in solna

Rezervace

Rezervační systém umožňující automatické zadávání více pokojů. Možnost zadávání rezervací na konkrétní pokoje nebo rezervace bez přiřazení pokoje. Kompletní přehled nad rezervacemi (aktivní, uskutečněná, opce, storna), přehle do platbách. Možnost zadávat rezervace přímo z mapy hotelu.

 Rezervace

Ceníky a kurzy

Možnost definovat neomezené množství ceníků a v různých měnách. Různé ceníky můžete definovat pro Vámi vybrané jednotlivce nebo skupiny hostů, společností a agentur. Pro jednotlivé ceníky můžete nastavit v jaké budou měně, zda jsou nebo nejsou snídaně v ceně, zda jsou nebo nejsou poplatky a daně v ceně.

Pro každý ceník můžete nastavit několik různě dlouhých cenových období (sezony). Můžete definovat samostatné ceníky pro online rezervační systémy jako je booking.com, Expedia, Veluca atd.

Možnost měnit ceny při přihlašování dle nastavení práv jednotlivých uživatelů (od zákazu změn až do libovolné změny).

Stanovování vlastních kurzů nákup, střed, prodej. Uplatňování kurzů při vystavování faktur a ostatních dokladů.

Ceníky a poplatky - kurzy

Fakturace

Správa a evidence faktura jejich plateb. Vystavování faktur z hromadných účtů a pobytů skupin. Napojení na účetnictví s automatickým exportem a zaúčtováním do účetnictví, včetně importu úhrad faktur z účetní evidence.

Možnost vystavovat faktury recepčními přímo z karty hosta a to u hostů, kteří mají nastavenou možnost úhradu převodem. 

Fakturace a evidence faktur

Hromadné účty

Hromadné účty umožňují založit samostatné účty pro Vámi vybranné hosty, společnosti, skupinové pobyty a na tyto účty evidovat jednotlivá ubytování a drobné prodeje a poté dle vystavit hromadnou fakturu. Hromadné účety můžete využívat dle Vaší individuální potřeby. Pro evidenci pobytů stálých zákazníků, pro evidenci jendotlivých pobytů skupin. Máte přehled o vystavených dokladech v hromadném účtu a jejich platbách.

Hromadné účty

Účetnictví

Účetnictví automatizuje proces zaúčtování vystavených faktur, příjmových dokladů a tržeb z karet přímým zaúčtováním do Vašeho účetního systému. Ve standardním řešení plně podporujeme účetní systém Pohoda. Ostatní systémy zavedeme bezplatně do 2 měsíců provozu Vašeho systému.

Současně se stahuje z účetnictví evidence úhrad faktur, pro kontrolu úhrad přímo v naší aplikaci.

previous arrow
next arrow
Slider

Reporty

Tisk reportů pro housekeeping, seznam snídaní, kniha hostů, domovní kniha. Reporty pro cizineckou policii, statistické reporty, tiskové sestavy pro evidenci poplatků (lázeňské poplatky, poplatky z ubytovací kapacity a pod.).

Pracujeme na neustálé tvorbě dalších reportů, které automaticky přidáváme do systému, tak aby řízení hotelu bylo pro Vás přehledné.

Reporty

Správa

Systém je navržen tak, že splňuje požadavky jak malým ubytovacím zařízením, tak velkým provozů, kde se nastavují různá práva pro různé uživatele.

Můžete nastavit několik různých Vámi provozovaných ubytovacích po Váš účet (hotely, hostely, penziony, ...) a jendotlivým uživatelům nastavit přístup doVám vybraných ubytovacích zařízení. V těchto zařízeních pro ně nastavit různá práva. V jednom bude pouze recepční, v druhém provozní nebo recepční s možností změn cen, a pod.

Můžete nastavovat položky pro drobný prodej, počty a typy pokojů, nastavovat hostelový prodej po lůžkách, měny, daně a mnoho dalšího. Vše je intuitivní a srozumitelné. Pokud i přesto budete mít obavy rádi Vám v tom pomůžeme.

Management a správa

Elektronická evidence tržeb - EET

V nedávné době byl schválen zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) a samozřejmě i naše aplikace a to nejen hotelové ale i poklandí systémy budou připraveny na tento zákon. Je předpoklad rozběhu systému od 1. listopadu 2016 a není nic snažšího připravit se na tento zákon již nyní. Naše systémy nabízí vysoký poměr ceny/výkon i bez EET. Umožňují automatizovat prodeje, správu a řízení vašich provozů moderními prostředky dnešní doby a to navíc jednoduše a intuitivně.

EET

 

Pro koho je náš systém určen

Hotelový rezervační a management software Office.Hotelogen.cz je robustní řešení odladěné pro nejrůznější ubytovací zařízení.

Je plně funkční jak pro velké hotely, tak pro menší hotely, penziony a apartmány. Také nabízíme variantu pro hostely, kde je možné nastavit u vybraných pokojů prodeje po lůžkách...

Office.Hotelogen.cz Vám bude vyhovovat pro:

 • penziony, B&B
 • apartmány
 • hotely, hotelové řetezce,
 • hostely,
 • a řízení Vašich různých ubytovacích zařízení v různých lokalitách pod jedním systémem.

Náš systém je uživatelsky intuitivní a přitom robustní.

  

Není nic snažšího než vyzkoušet demo aplikaci přímo na www stránkách Office.Hotelogen.cz stisknout Vyzkoušej demo!

 

Stručný výpis funkcí

Recepce

 • Check in
 • Přehled uybtovaných hostů co má daný den check out
 • Check out
 • Přehled obsazenosti
 • Mapa hotelu (grafické znázornění ubytovaných hostů, rezervací (s opcí, fixní) grafické rozlišení plateb (nezaplaceno, hotově, na fakturu, zaplaceno) atd.
 • Kniha hostů
 • Rezervace na dnešní den
 • Aktuální ceník za ubytování - rozlišuje typy hostů a firem
 • Aktuální kurzovní lístek

Rezervace

 • Nová rezervace
 • Přehled rezervací 
 • Končící opce
 • Propadlé opce
 • Stornované rezervace

Hotel

 • Pokladna
 • Adresář hostů
 • Adresář firem
 • Správa ceníků (rozlišení pro hosty z ulice, booking, typy firem, atd)

Sestavy

 • Reporty pro uklízečky a pokojské
 • Report pro snídaně
 • Statistický výkaz hostů
 • a jiné.

Manažer

 • Přiřazení jednotlivých pokojů k rezervacím bez přiřazeného pokoje
 • Správa kurzů pro libovolné množství měn
 • Fakturace
 • Hromadné účty
 • Správa a přiřazovaní typů hostů
 • Správa poplatků (lázeňský a rekreační poplatek)
 • Napojení na účetní software .. správa a nastavení
 • Reporty pro cizineckou policii

Nastavení

 • Registrace hotelů - možnost spravovat více vašich hotelů
 • Správa uživatelů a jejich práv
 • Nastavení vlastností pro právě spravovaný hotel
 • Nastavení práv pro práci s hotovostí
 • Nastavení drobného prodeje
 • Nastavení pokojů, typů pokojů, kategorií pokojů
 • Nastavení trhů
 • Měny
 • Nastavení bankovních účtů a přiřazení do jednotlivých dokladových řad
 • Nastavení DPH a poplatů

 

Napište nám :)

Hotelogen.cz

Oblast Čechy:
Těšnov 5
Praha 1, 110 01
Tel.: +420 224 310 041

Oblast Morava:
Kateřinská 83/10
Olomouc, 779 00
Tel: +420 585 24 24 30

Španělsko:
Rio Olivenza 3
Málaga, 29002
Tel.: +34 652 331 666

Email office@hotelogen.com
Aplikace Office.Hotelogen.cz
Web www.Hotelogen.cz
Firemní stránky
Gradex
www.gradex.cz